Patikslinta tiesinė sąsūka
Straipsniai
Rimantas Pupeikis
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-6433-7150
Publikuota 2019-11-12
https://doi.org/10.15388/LMR.A.2019.14959
PDF

Reikšminiai žodžiai

LTI sistema
kompozicijos suma
signalas
impulsine reakcija

Kaip cituoti

Pupeikis R. (2019) „Patikslinta tiesinė sąsūka“, Lietuvos matematikos rinkinys, 60(A), p. 33-38. doi: 10.15388/LMR.A.2019.14959.

Santrauka

Tariama, kad taikant diskrečiąją tiesinę sąsūką, įėjimo signalo x(n) atskaitų apdorojimui skait-meniškai, kai kurios jo atskaitos esti jutiklių, veikiančių realiu laiku, pakeičiamos naujomis atskaito-mis, perstūmiant visą skaičių seką. Būtina, kiekvienai naujai atsiunčiamai atskaitai skaičiuoti naują sistemos išėjimą pagal sąsūkos išraišką (1). Siūloma patikslinto išėjimo y(n) reikšmes nuo (M + 1)-osios reikšmės neperskaičiuoti naujai, o jas gauti perslinkus per vieną atskaitą ankstesnės y(n) sekos stebėjimus. Taip taupomas laikas, skirtas y(n) atskaitoms skaičiuoti. Straipsnyje taip pat analizuo-jamas greitosios sąsūkos metodas šiam atskaitų gavimo būdui. Parodyta, kad lyginant jį su darbe pasiūlytu algoritmu išaiškėja greitosios sąsūkos metodo neefektyvumas. Pateikti eksperimento rezul-tatai (1 pav.).

 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.