Apie parametrų atžvilgių adaptyviąją savitvarkę sistemą, esant didelės amplitudės triukšmų impulsams stebėjimuose
Straipsniai
Rimantas Pupeikis
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.68
PDF

Reikšminiai žodžiai

grįžtamojo ryšio sistema
mažiausiosios dispersijos valdymo dėsnis
patvarieji algoritmai
stebėjimai
triukšmai

Kaip cituoti

Pupeikis R. (2009) „Apie parametrų atžvilgių adaptyviąją savitvarkę sistemą, esant didelės amplitudės triukšmų impulsams stebėjimuose“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 386–390. doi: 10.15388/LMR.2009.68.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama grįžtamojo ryšio diskrečiojo laiko tiesinė dinaminė sistema, veikianti pagal mažiausiosios dispersijos valdymo (MDV) dėsnį. Tariama, kad dinaminės sistemos bei reguliatoriaus koeficientai nėra žinomi ir turi būti įvertinami pagal įėjimo bei užtriukšminto išėjimo stebėjimus. Triukšmuose atsitiktiniais laiko momentais pasirodo reti didelės amplitudės impulsai. Siūloma sistemos parametrams įvertinti taikyti rekurentinius patvariuosius algoritmus, o jos valdymo signalo einamajai reikšmei gauti – papildomo modelio išėjimą, laisvą nuo triukšmų. Pateikti II eilės MDV sistemos modeliavimo rezultatai .

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.