Nei per lengvi, nei per sunkūs pamokomi uždaviniai Lietuvos matematizuotose terpėse
Straipsniai
Romualdas Kašuba
Vilnius University
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2018.3
PDF

Reikšminiai žodžiai

uždavinių formuluočių metaforiškumas
jų skaitinis patrauklumas
natūralių sąlygų emocinis paveikumas
psichologiniai sprendimo etapai
euristinės strategijos bei sąlygos perskaitymo lygmenys

Kaip cituoti

Kašuba R. (2018) „Nei per lengvi, nei per sunkūs pamokomi uždaviniai Lietuvos matematizuotose terpėse“, Lietuvos matematikos rinkinys, 59(B), p. 20-26. doi: 10.15388/LMR.B.2018.3.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjami ir aptariami kai kurie uždaviniai, kurie gali būti išspręsti ir beveik nieko neparašius -- tik atsakymą užrašant, nors gali sukelti ir vadinamųjų laikinų sunkumų ir netgi pasirodyti sunkoki.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.