Ar galima dviem žodžiais pakalbėti apie tris dalykus?
Straipsniai
Romualdas Kašuba
Vilniaus universitetas
Regina Rudalevičienė
VšĮ Vilniaus „Versmės” katalikiškoji gimnazija
Publikuota 2015-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2015.12
PDF

Reikšminiai žodžiai

uždavinių siūlymo specifika ir išvadų sugretinimas
panašios sąlygos uždavinių sprendimų skirtumai
uždavinio pateikimas ir objektyvus sprendimo prieinamumas
skaitinė konkretybė kaip ryškus uždavinio pateikimo elementas
uždavinių formuluočių strategija ir euristinis jos pateikimo kontekstas

Kaip cituoti

Kašuba R. ir Rudalevičienė R. (2015) „Ar galima dviem žodžiais pakalbėti apie tris dalykus?“, Lietuvos matematikos rinkinys, 56(B), p. 63–69. doi: 10.15388/LMR.B.2015.12.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama ir aptariama, kokie paprasti, bet pamokomi dalykai ir uždaviniai gali kilti iš paprasčiausio dviejų ar kelių faktų sugretinimo.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.