Kai kurie kombinatorikos ir statistikos mokymo ypatumai
Straipsniai
Algis Kavaliauskas
Vilniaus universitetas
Inga Žilinskienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.me09
PDF

Reikšminiai žodžiai

matematikos mokymas
kombinatorika
statistika
matematinės sąvokos

Kaip cituoti

Kavaliauskas A. ir Žilinskienė I. (2011) „Kai kurie kombinatorikos ir statistikos mokymo ypatumai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 100–104. doi: 10.15388/LMR.2011.me09.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos kai kurių kombinatorikos ir statistikos terminų apibrėžtys. Siekiant išsiaiškinti, kodėl mokiniai taip sunkiai įsisavina tam tikras kombinatorikos, tikimybių teorijos ir statistikos srities žinias, analizuojama mokomoji literatūra – nagrinėjamos derinių, gretinių ir imties sąvokos bei jų apibrėžtys. Parodomi mokykliniuose vadovėliuose pasitaikantys suformuluotų apibrėžčių trūkumai ir pasiūloma, kaip jų išvengti.

 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.