Poligonų ir aplinkinių miškų medžių pažeidimų kulkomis ir skeveldromis tyrimas
Straipsniai
Gintautas Misevičius
Vilnius University
Stasys Puškorius
Mykolo Riomerio universitetas
Valentina Vilutienė
Generolo Jono Žemaičio karo akademija
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.mk01
PDF

Reikšminiai žodžiai

sklaidos elipsė
Puasono skirstinys
Veibulo skirstinys
tankio funkcija
tikimybė

Kaip cituoti

Misevičius G., Puškorius S. ir Vilutienė V. (2011) „Poligonų ir aplinkinių miškų medžių pažeidimų kulkomis ir skeveldromis tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 262–267. doi: 10.15388/LMR.2011.mk01.

Santrauka

Trees surrounding a training ground are damaged by bullets during shooting practice. A part of splinters of cartridges and explosives fly over the protective ramparts, thus causing a threat for safety and damaging trees of surrounding forests deteriorating the valuable resources. In the paper, an analysis of damage caused by bullets and splinters to trees of forests surrounding Kairiai training ground is carried out by applying mathematical methods. The mathematical formulas for calculation of the probabilities of the distance of deviation of a bullet from the center of the target, for identification of the safe height of the rampart and simulation of distribution of the zones where the speed of shot bullets can be dangerous for humans are provided.

 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.