Vidurkinimo išilgai hiperbolinės sistemos charakteristikų operatoriaus savybės
Straipsniai
Aleksandras Krylovas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Olga Lavcel-Budko
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2012-12-25
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.05
PDF

Reikšminiai žodžiai

asimptotiniai metodai
vidurkinimas
netiesinės bangos
hiperbolinės sistemos

Kaip cituoti

Krylovas A. ir Lavcel-Budko O. (2012) „Vidurkinimo išilgai hiperbolinės sistemos charakteristikų operatoriaus savybės“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), p. 25–30. doi: 10.15388/LMR.B.2012.05.

Santrauka

Nagrinėjama kvazitiesinė suvidurkintų lygčių sistema su periodinėmis pradinėmis sąlygomis, kuri atsiranda konstruojant įvairių netiesinių bangų sąveikos matematinių modelių ilgųjų bangų asimptotikas. Įrodomos lemos, leidžiančios pertvarkyti kvazitiesinę integralinių diferencialinių lygčių sistemą į pavidalą, analogišką pusiau tiesinės hiperbolinės sistemos, užrašytos Rymano invariantais. Tai leidžia žinomais metodais nustatyti sprendinio egzistavimo sąlygas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.