Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti
Straipsniai
Jonas Mockus
Vilniaus universitetas
Irina Vinogradova
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.17
PDF

Reikšminiai žodžiai

kokybės vertinimas
Bajeso metodas
neapibrėžtumas
subjektyvumas
ekspertinis vertinimas
nuotoliniai kursai

Kaip cituoti

Mockus J. ir Vinogradova I. (2014) „Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(B), p. 90–95. doi: 10.15388/LMR.B.2014.17.

Santrauka

Daugelis taikomųjų uždavinių naudoja nepilnai apibrėžtus duomenis. Tai būdinga ekspertų vertinimams, kai neapibrėžtumo šaltinis yra jų subjektyvumas. Neapibrėžtumo įtaka gali būti įvertinta skirtingais būdais, taikant neraiškiųjų skaičių teorijos bei matematinės statistikos metodus. Straipsnyje siūlomas Bajeso metodo taikymas, kai ilgametei kurso vertinimo patirčiai ir ekspertų vertinimo paklaidai taikomi skirtingų skirstinių deriniai. Rezultatai iliustruojami vertinant nuotolinio kurso kokybę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.