Didžiujų nuokrypių diskontavimo lokalinės teoremos
Straipsniai
Leonas Saulis
Vilnius Gediminas Technical University
Dovilė Deltuvienė
Vilnius Gediminas Technical University
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18152
PDF

Reikšminiai žodžiai

skirstinio tankio funkcija
charakteristinė funkcija
kumulantas
didieji nuokrypiai
diskontavimo faktorius

Kaip cituoti

Saulis L. ir Deltuvienė D. (2008) „Didžiujų nuokrypių diskontavimo lokalinės teoremos“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 412–416. doi: 10.15388/LMR.2008.18152.

Santrauka

Darbe gautos normuotos sumos Sv = \sumk=0 vkXk, 0 < v < 1 skirstinio tankio funkcijos pv(x) aproksimacijos normaliuoju dėsniu, atsižvelgiant į asimptotinius skleidinius, didžiųjų nuokrypių teoremos Kramerio ir laipsninėse Liniko zonose, kai nepriklausomi vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai  X0, X1,, X2, . . . tenkina apibendrintą N.S. Bernsteino sąlygą.  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.