HERMENEUTIKOS METODO TAIKYMAS ŠIUOLAIKINIAME EDUKOLOGIJOS MOKSLE
METODOLOGINĖS ĮŽVALGOS
Audronė Juodaitytė
Antanas Savickis
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1555
PDF

Reikšminiai žodžiai

hermeneutika
mokslas
metodas
kokybiniai tyrimai
interpretacija
dis­kursas

Kaip cituoti

Juodaitytė A. ir Savickis A. (2013) „HERMENEUTIKOS METODO TAIKYMAS ŠIUOLAIKINIAME EDUKOLOGIJOS MOKSLE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 24-33. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1555.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologija)
habilituota daktarė Šiaulių universiteto
Edukacinių tyrimų mokslinio centro direktorė
P. Višinskio g. 25–108, LT-76351 Šiauliai
El. paštas:  etmc@cr.su.lt

Edukologijos magistras, Valstybinio Maskvos
M. V. Lomonosovo universiteto doktorantas
El. paštas:  antanas.savickis@gmail.com

Hermeneutikos metodas nagrinėjamas remiantis bendrąja mokslo, kaip žmogaus veiklos, susiju­sios su socialinių ir humanitarinių mokslų kaita, tradicionalizmas vs šiuolaikiškumas paradigma. Remiantis tokia paradigma aiškinama, kad mokslas nėra kildinamas iš faktų, nes jis reiškia inter­pretacijas, turimų žinių taikymą naujiems tyrimo objektams. Straipsnyje pagrindžiama toji mokslo funkcija, kuri yra neatsiejama nuo sąmoningo vertybių ir prasmių kūrimo. Šiuolaikinės edukolo­gijos mokslas taip pat grindžiamas pažįstančiojo žmogaus ir pasaulio sąveika. Taip vienaip ar ki­taip humanizmo idėjoms atstovaujantiems socialiniam, humanitariniam ar net gamtos mokslui svarbus tampa ne tiek duomenų rinkimas ir stebėjimas, kiek teorinių modelių paieška, leidžianti atsižvelgiant į situaciją tinkamai paaiškinti ir interpretuoti tyrimo duomenis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.