Vaikų skirtybių lygybės samprata pedagogikoje ir sugestyvaus egalitarizmo kontekste
UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA
Audronė Juodaitytė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2981
PDF

Reikšminiai žodžiai

sugestyvus egalitarizmas
vaikų skirtybių lygybė
lygybių įgalinimas

Kaip cituoti

Juodaitytė A. (2011) „Vaikų skirtybių lygybės samprata pedagogikoje ir sugestyvaus egalitarizmo kontekste“, Acta Paedagogica Vilnensia, 26, p. 60-69. doi: 10.15388/ActPaed.2011.26.2981.

Santrauka

Profesorė
Socialinių mokslų (edukologija)
habilituota daktarė
Šiaulių universiteto
Edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, LTLT-76351 Šiauliai
El. paštas: etmc@cr.su.lt

Straipsnyje atskleidžiama egalitarizmo kontekste besiaktualizuojanti vaikų skirtybių lygybės samprata. Pasitelkiant Europos demokratinės pedagogikos kritinės ugdymo paradigmos paveldą atliekamos vaikų lygybės socialinių kultūrinių prasmių interpretacijos. Atskleidžiamos vyraujančios mokslinės prakseologinės pozicijos, kontekstualizuojančios vaikų skirtybių lygybės, vaikų lygybės, vaikų bendrybių lygybė sampratas, ir aptariama jų esmė. Išskiriamos pedagoginės srovės ir visuomeniniai judėjimai, įgalinantys vaikų lygybės raišką ugdymo situacijų įvairovėje. Interpretuojamos vaikų ugdymo situacijos, kuriose išryškėja pedagoginių vaiko ir suaugusiojo santykių prasmių socialinis kultūrinis turinys.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.