Moksleivių kūrybiškumo ugdymas muziejų edukacine veikla
ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ KAITA
Asta Širiakovienė
Rasa Pocevičienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3001
PDF

Reikšminiai žodžiai

muziejinė edukacija
kūrybiškumas
netradicinė mokymosi aplinka
edukatorius

Kaip cituoti

Širiakovienė A. ir Pocevičienė R. (2010) „Moksleivių kūrybiškumo ugdymas muziejų edukacine veikla“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 150-158. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.3001.

Santrauka

Docentė
Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Šiaulių universiteto
Meno edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai
Mobil. tel. (8699) 2 79 15
El. paštas: sasta23@gmail.com

Docentė socialinių mokslų
(edukologijos) daktarė
Šiaulių universiteto
Edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai
Mobil. tel. (8612) 6 84 06
El. paštas: rasa.poceviciene@gmail.com 

 

Straipsnyje aptariamos muziejaus edukacinės aplinkos teikiamos mokinių ugdymo organizavimo galimybės. Pateikiama pedagogų požiūrio į muziejų edukacinę veiklą analizė, atskleidžiant mokinių kūrybiškumo tobulinimo prielaidas. Taip pat pateikiama Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinių programų turinio analizė mokinių kūrybiškumo ugdymo aspektu. Tyrimo rezultatai yra aktualūs siekiant sudaryti platesnes galimybes kūrybiškumui tobulinti muziejų edukacine veikla.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.