Fakultatyvinis darbų mokymas Lietuvoje 1958-1990 metais
Straipsniai
Asta Širiakovienė
Publikuota 1996-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1996.03.9401
PDF

Kaip cituoti

Širiakovienė A. (1996) „Fakultatyvinis darbų mokymas Lietuvoje 1958-1990 metais“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 217-225. doi: 10.15388/ActPaed.1996.03.9401.

Santrauka

Fakultatyvai – diferencijuoto mokymo forma atskiroms lavinimo turinio temoms gilinti ir plėsti. Fakultatyvų turinį numato pats darbų mokytojas, atsižvelgdamas j savo galimybes, mokinių polinkius, esamas sąlygas. Įvairios fakultatyvinių užsiėmimų formos padeda sudominti moksleivius, skatina jų pažintinius ir profesinius interesus, ugdo gabumus, savarankiškumą. Fakultatyvinis darbų mokymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose buvo įvestas 1958 metais. Straipnyje pateikiama fakultatyvinio mokymo 6-8 dešimtmečiais istorija. Šiuo metu fakultatyvinis mokymas organizuojamas savanoriškumo principu, naudojant pasirenkamųjų dalykų fakultatyvų valandas. Dabar Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose fakultatyvams skirtas laikas naudojamas pedagogų nuožiūra, atsižvelgiant į mokyklos tradicijas, mokinių polinkius ir pedagogų kvalifikaciją. Tinkamai organizuoti fakultatyvinį darbų mokymą dažnai trukdo silpna materialinė bazė. Moksleivių darbas fakultatyvuose turėtų remtis savanoriškumo principu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.