Empirinis ir racionalus pažinimas XX a. pirmos pusės Lietuvos ugdymo moksle
Straipsniai
Sigita Montvilaitė
Publikuota 2005-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9730
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdymo mokslo istorija
empirinis ir racionalus pažinimas
tyrimo metodai
ugdymo tikrovė

Kaip cituoti

Montvilaitė S. (2005) „Empirinis ir racionalus pažinimas XX a. pirmos pusės Lietuvos ugdymo moksle“, Acta Paedagogica Vilnensia, 150, p. 103-111. doi: 10.15388/ActPaed.2005.15.9730.

Santrauka

XX a. pirmosios pusės Lietuvos pedagogai dėl užsienio pedagogikos mokslo laimėjimų įtakos patys imasi spręsti aktualius ugdymo tikrovės klausimus. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į pedagogų pasaulėžiūros kontekstą, lėmusį pažinimo metodų pasirinkimą ir taikymą. Išryškinami skirting tiriamojo objekto pažinimo šaltiniai, jų derinimo pavyzdžiai, aiškinamasi, ar XX a. pirmosios pusės Lietuvos pedagogai stengėsi laikytis modernaus ugdymo mokslo sampratos principų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.