Ugdymo tyrimų raidos tendencijos: istoriniai aspektai
Straipsniai
Sigita Montvilaitė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9755
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdymo mokslas
ugdymo tyrimai
mokslinių tyrimų paradigm
raida

Kaip cituoti

Montvilaitė S. (2005) „Ugdymo tyrimų raidos tendencijos: istoriniai aspektai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 14, p. 76-82. doi: 10.15388/ActPaed.2005.14.9755.

Santrauka

Šiandienei bendrajai mokslo politikai vis dar turi įtakos XX a. Vakarų akademinėje visuomenėje vyravusi scientistinė ideologija. Atkreipiamas dėmesys į šiandienę mokslo politiką, kuri nėra vienareikšmė gamtos ir socialinių mokslų, kurių sričiai priklauso ir edukologija, atžvilgiu. Tokia nuostata, be abejo, yra susijusi su ugdymo mokslo vystymosi galimybėmis Lietuvoje. Straipsnyje atskleidžiamos ugdymo tyrimų raidos tendencijos, problema išryškinama ugdymo mokslinių tyrimų paradigmų atsiradimo, formavimosi ir plėtotės istorijos kontekstu. Siekiant paneigti edukologijai primetamus kaltinimus, straipsnyje pristatomi bendrieji moksliškumo kriterijai, kriterijų taikymo galimybės bei ypatumai ugdymo moksle. Išryškinamas bei pažeidžiamas daugiausiai diskusijų keliantis kriterijus - specifiniai ugdymo tikrovės tyrimo metodai, jų taikymo ypatumai. Tokiu būdu patvirtinama, jog edukologija, iš esmės patyrusi tam tikrų kokybinių lūžių, yra visavertė akademinė disciplina šalia tiksliųjų mokslų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.