Sąveika ugdymo moksle
Straipsniai
Sigita Montvilaitė
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9489
PDF

Reikšminiai žodžiai

Pedagoginis procesas
sąveika
bendravimas
J. Vabalas-Gudaitis.

Kaip cituoti

Montvilaitė S. (2000) „Sąveika ugdymo moksle“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 118-126. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9489.

Santrauka

Pedagoginis procesas, kaip ir visas socialinis bei dvasinis visuomenės gyvenimas, vyksta pagal bendrus dėsningumus, kurių vienas svarbiausių yra sąveika. Pedagogo ir ugdytinio bendravimas, kaip subrendusios ir bręstančios asmenybių sąveika, keitimasis informacija bei tarpusavio supratimas, sąlygoja ugdymo proceso vyksmą ir jo efektyvumą. Konstrukcinė sąveika, grindžiama santykių abipusiškumu, lygybe, lygiavertiškumu, aktyvumu, veiklumu ir kt. principais, garantuoja ne tik ugdymo proceso kokybę, bet ir sėkmingą asmenybės brendimą. Šią problemą tyrinėjo žymus tarpukario Lietuvos pedagogas Jonas Vabalas-Gudaitis. Savo pedagoginiuose ir psichologiniuose straipsniuose Vabalas-Gudaitis pabrėžė, jog demokratiškas ugdytinio ir ugdytojo bendravimas, paremtas asmens laisve ir kartu atsakomybe, turi įtakos ne tik mokymosi sėkmingumui, bet ir padeda ugdyti įvairias besimokančiojo asmenybės savybes: savarankiškumą, iniciatyvumą, veiklumą, atsakomybę, savigarbą ir kitas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.