Produktyvus mokymasis – pedagoginės sistemos bendrojo lavinimo mokykloje kaitos akstinas
UGDYMO PROCESO KAITA
Vilija Targamadzė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2962
PDF

Reikšminiai žodžiai

produktyvaus mokymosi istorinė ištaka
sklaida
bendrojo lavinimo mokykla
L. Vygotskio kultūrinė-istorinė koncepcija
produktyvaus mokymosi modelis
įgyvendinimo prielaidos

Kaip cituoti

Targamadzė V. (2011) „Produktyvus mokymasis – pedagoginės sistemos bendrojo lavinimo mokykloje kaitos akstinas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 91-101. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2962.

Santrauka

Profesorė
Socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė 
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-O1513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: vilija.targamadze@gmail.com

Straipsnyje analizuojama produktyvaus mokymosi problematika, siekiant jį atskleisti kaip bendrojo lavinimo mokyklos kaitos akstiną. Aptariama produktyvaus mokymosi metodologinė prieiga, kuri iš esmės remiasi L. Vygotskio kultūrine-istorine koncepcija, grindžiama dviem konceptais – aktualaus vystymosi zona ir artimiausia vystymosi zona. Atskleidžiama produktyvaus mokymosi kilties ir sklaidos istorija, jo tikslas ir savitumas, lyginant su tradicine bendrojo lavinimo mokykla. Pateikiama Lietuvoje parengto produktyvaus mokymosi modelio tikslas ir uždaviniai, atkreipiant dėmesį į jų savitumą palyginti su kitų šalių modeliais, produktyvaus mokymosi sąryšingumas su bendrojo lavinimo mokykla, modeliuojamos produktyvaus mokymosi įgyvendinimo Lietuvos bendrojo lavinimo sistemoje prielaidos, atkreipiant dėmesį į iššūkius šiai sistemai ir parodant produktyvaus mokymosi įgyvendinimo sudėtingumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>