Vyresniųjų mokinių emocinių išgyvenimų pokyčiai: longitudinis tyrimas
GLOBALUMAS IR VERTYBĖS
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2966
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalizacija
dvasingumas
emocijos
vyresnieji mokiniai
kaita

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (2011) „Vyresniųjų mokinių emocinių išgyvenimų pokyčiai: longitudinis tyrimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 55-66. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2966.

Santrauka

Profesorė
Socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, tel. 266 76 25
El. paštas: aramaviciute@gmail.com

Straipsnyje iškeliama dvasinių vertybių ugdymo svarba globalizacijos iššūkių kontekste. Remiantis teologų, filosofų ir edukologų požiūriu, aktualinami esminiai dvasingumo raiškos kontūrai. Šių idėjų kontekste pagrindžiamas emocinių išgyvenimų vaidmuo internalizuojant dvasines vertybes. Taip pat apibūdinama vyresniųjų mokinių vertybių išgyvenimų, kaip reikšmingo dvasingumo matmens, kaitos tendencijos, išryškėjusios per 10–11 metų. Kartu atskleidžiama emocinių išgyvenimų pokyčių priklausomybė nuo mokinių lyties ir mokyklos tipo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.