Glotoedukologinės paradigmos pagrindinės dimensijos
Straipsniai
Vytautas Šernas
Publikuota 2003-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9593
PDF

Reikšminiai žodžiai

edukacinė paradigma
daugiakalbystė
kalbų mokymas
glotoedukologija
glotoedukologinis modelis

Kaip cituoti

Šernas V. (2003) „Glotoedukologinės paradigmos pagrindinės dimensijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 110, p. 8-18. doi: 10.15388/ActPaed.2003.11.9593.

Santrauka

Pažymint, kad koordinuotoji daugiakalbystė, kai besimokantieji taisyklingai reiškia mintis gimtąja ir svetimomis kalbomis, yra pagrindinis formaliojo kalbų mokymo(-si) uždavinys, straipsnyje pristatomas glotoedukologinis modelis. Šio modelio pagrindas yra daugiakalbystės psichologija, orientuojanti pedagogą siekti formuoti grynąją, koordinuotąją, tvarkingąją, organinę, daugiakalbystę. Straipsnyje taip pat aptariamos glotoedukologinės paradigmos dimensijos, svarbiausioji kurių - kalbų, kultūrų ir individo patirties saveika. Įvardyti išoriniai ir vidiniai veiksniai formuojant grynąją daugiakalbystę, susiję su pedagogo nuostatomis, jo vadybiniais, strateginiais gebėjimais reguliuoti jų sąveiką, taip pat su besimokančiųjų nuostatomis, interesais, poreikiais, motyvais ir nuostatomis siekti savarankiškai mokytis vienos ar kitos kalbos. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.