Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2005-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9724
PDF

Reikšminiai žodžiai

educational system
systemology
educational structure
ugdymo sistema
sistemologija
ugdymo struktūra
disciplininiai ir integraciniai ryšiai

Kaip cituoti

Aramavičiūtė, V. (tran.) (2005) “Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas”, Acta Paedagogica Vilnensia, 15, pp. 44–51. doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9724.

Santrauka

Straipsnyje iškeliamas visuminės ugdymo sampratos aktualumas šiuo laikmečiu. Kartu įrodoma, kad, norint susidaryti visuminę (holistinę, visybinę) ugdymo sampratą, būtina taikyti sisteminį principą, nagrinėjantį ugdymą kaip vientisą sistemą. Remiantis šiuo principu įmanoma ne tik geriau pažinti tam tikras ugdymo sistemas, bet ir kurti naujas sistemas, taip pat veiksmingiau valdyti. Šiuo požiūriu mėginama apibūdinti profesoriaus L. Jovaišas indėlį kuriant ir puoselėjant Lietuvos ugdymo mokslo sistemingumą. Straipsnyje sisteminiu požiūriu aptariami profesoriaus apibrėžti bendrieji ugdymo mokslo pagrindai: filosofiniai, psichologiniai, sociokultūriniai. Taip pat atskleidžiama asmenybės auklėjimo mokslo, kaip reikšmingos ugdymo srities, sistema.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>