Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti
Straipsniai
Leonas Jovaiša
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9746
PDF

Reikšminiai žodžiai

monografija
V. Aramavičiūtė
dvasingumo ugdymas

Kaip cituoti

Jovaiša L. (2016) „Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti“, Acta Paedagogica Vilnensia, 150, p. 258-259. doi: 10.15388/ActPaed.2005.15.9746.

Santrauka

Vandos Aramavičiūtės veikalo ,,Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda" (Vilnius: Gimtasis žodis, 2005) recenzija.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.