Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai
Straipsniai
Vanda Kavaliauskienė
Publikuota 2005-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9743
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis darbas
profesija
socialinio darbo definicija
pagalba

Kaip cituoti

Kavaliauskienė V. (2005) „Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 150, p. 230-239. doi: 10.15388/ActPaed.2005.15.9743.

Santrauka

Straipsnyje aptariami socialinio darbo profesijos raidos ypatumai, pabrėžiant socialinių darbuotojų pastangas stiprinti šią profesiją ir kreipti ją klasikinės profesijos link. Apžvelgiama dabartinė socialinio darbo profesija globaliu požiuriu ir kaip besiplėtojanti, stiprėjanti profesija Lietuvoje. Remiantis įvairiomis socialinio darbo definicijomis, ryškinama socialinio darbo esmė. Aptariamas socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesinės veiklos, sudėtingumas, parodant sunkumus ir problemas, su kuriais susiduriama praktinėje veikloje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.