Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2006-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.17.9684
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalizacija
kultūra
dvasingumas
vertybės
vertybių internalizacija

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (2006) „Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 170, p. 45-56. doi: 10.15388/ActPaed.2006.17.9684.

Santrauka

Straipsnyje pirmiausia iškeliamas kultūros ir globalizacijos sąsajų dialektikos klausimas. Taip pat siekiama atskleisti globalizacijos tyrėjų ir kultūrologų požiūrį į globalizuotos kultūros poveikį žmonių santykiams kaip jų dvasingumo išraiškai. Šiuo požiūriu aptariamos naujos tarpininkaujamojo bendravimo formos ir jų galimi padariniai asmens dvasiniam tapsmui. Atkreipiamas dėmesys ir į emancipacijos bei individualizmo įtaką žmonių santykių raidai. Apibrėžus dvasingumą kaip autentišką asmens ir pasaulio santykį, grindžiamą aukščiausiomis vertybėmis, apibūdinami mokinių dvasingumo kaitos ypatumai, pasireiškiantys ankstyvoje jaunystėje. Kadangi santykių kokybę rodo ir nulemia internalizuotos dvasinės vertybės, tai straipsnyje lyginamuoju aspektu pateikiama informacija apie kognityvų vertybių internalizacijos lygmenį ir jo kaitos tendencijas, užfiksuotas 1998, 2001 ir 2005 metais.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.