Apie filosofinius vertybių teorijos pagrindus
-
Albinas Lozuraitis
Publikuota 1976-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5607
PDF

Reikšminiai žodžiai

Aksiologija
vertybės
marksizmas
Immanuelis Kantas
gyvenimo filosofija

Kaip cituoti

Lozuraitis A. (1976). Apie filosofinius vertybių teorijos pagrindus. Problemos, 17, 18-32. https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5607

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamos tos filosofijos raidos tendencijos, dėl kurių atsirado santykinai savarankiška filosofijos disciplina – aksiologija, arba vertybių teorija. Išskiriamos dvi su šiuo atsiradimu susijusios filosofinės problemos: teorinio tikrovės įsisavinimo prigimties problema ir su ja susijęs filosofijos statuso pasaulio pažinime klausimas. Apžvelgiamos I. Kanto, gyvenimo filosofijos atstovų, Badeno mokyklos neokantininkų požiūris į vertybių problemą. Teigiama, kad marksistinė metodologija yra pateikusi aksiologijos problemos sprendimo principus anksčiau, negu ši problema filosofijoje įgavo savarankišką reikšmę. Marksizmas pats neplėtoja vertybių teorijos, jis tik pagrindžia vertybinį požiūrį į pasaulį ir nustato jo vietą pažinimo struktūroje, tuo pačiu formuluodamas principus, kuriais turi remtis pats vertybių, jų prigimties ir esmės tyrimas. Vertybė visada gali būti racionaliai paaiškinta teorinėje sistemoje, kuri atstato jos ryšį su praktinės veiklos sąlygomis. Vertybių teorija priklauso socialinės metodologijos sričiai, nes vertybės, kaip ryškiausi žmogaus visuomeniškumo fenomenai, gali būti moksliškai tiriamos tik įvairiais teoriniais lygmenimis rekonstruojant jų ryšį su socialinėmis struktūromis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.