Religijos esmė – dieviškoji ir žmogiškoji
-
Albinas Lozuraitis
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.29.6380
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ateizmas
religija
religijotyra
antgamtiškumas
ideologija

Kaip cituoti

Lozuraitis A. (2014) „Religijos esmė – dieviškoji ir žmogiškoji“, Problemos, 290, p. 5-20. doi: 10.15388/Problemos.1983.29.6380.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami religijos koncepcijos antgamtiniai ir socialiniai elementai. Teigiama, kad dieviškoji religijos esmė yra orientuota į tikėjimą antgamtinėmis jėgomis, dievais, o žmogiškoji nukreipta į žmogų ir į socialinį gyvenimą. Religijos apibūdinimas remiantis arba antgamtiškumu, arba socialumu įgyja abstrakčios alternatyvos formą. Religijos apibrėžimas antgamtine tikrove neišeina už religinio patyrimo fenomenologinio aprašymo ribų. Ateistinis antgamtinės realybės neigimas kartu tampa ir religijos neigimu ir taip panaikina pačią apibrėžimo problemą. Ikimarksistinis ateizmas siekia išspręsti neišsprendžiamą problemą – gnoseologiškai paaiškinti klaidingus įsitikinimus. K. Marxas atskleidė klaidingų pažiūrų pagrindą atrasdamas jį materialioje sferoje – susvetimėjusiuose visuomeniniuose santykiuose ir taip atskleisdamas ideologijos (taip pat ir religinių vaizdinių) iliuzinį pobūdį. Marksizmas atmeta bet kokias religijos galimybes skraidyti abstrakcijų ir idėjų pasaulyje, jis atskleidžia religinio susvetimėjimo pagrindus ir iškelia jų pašalinimo uždavinį. Marksistinio ateizmo požiūriu, religinio susvetimėjimo kritika yra ne teorinis, o praktinis uždavinys.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.