Filosofų veiklos baruose
-
Edmundas Krakauskas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.18.5650
PDF

Reikšminiai žodžiai

Moralė
etika
metodologija
marksizmas
asmenybė

Santrauka

Apžvelgiamas simpoziumas „Dorovės pažamga ir asmenybė“, kuris vyko 1976 m. spalio 13–14 d., TSRS filosofų draugijos išplėstinis posėdis, žurnalo „Voprosy filosofii“ skaitytojų konferencija ir tų pačių metų rugsėjo 24–25 d. Rygoje įvykusi respublikinė mokslinė konferencija „Vientisos asmenybės formavimosi sąlygos“. Simpoziume buvo nagrinėjama pagrindinių dorovės pažangos kriterijų problema, asmenybės, kaip tam tikros sistemos, dorovinio atsparumo svarba, mokslo ir technologijų revoliucijos santykis su dorove, metodologinis dorovės pažangos, jos kriterijaus aiškinimų pobūdis, asmenybės tipologijos problema, dorovinių savybių reiškimasis kaip dorovės pažangos požymis, dorovės ir visuomenės pažangos klausimas ir kita.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.