Hėgelio idėjos XIX a. Lietuvoje
-
Bronius Genzelis
Romanas Plečkaitis
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5785
PDF

Reikšminiai žodžiai

Georgas Hegelis
Zigmas Sierakauskas
Kostas Kalinauskas
klasikinė vokiečių filosofija
vystymasis

Kaip cituoti

Genzelis B., & Plečkaitis R. (1970). Hėgelio idėjos XIX a. Lietuvoje. Problemos, 5, 121-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5785

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama vokiečių klasikinės filosofijos (ypač G. Hegelio) idėjų recepcija XIX a. Lietuvoje. Teigiama, kad G. Hegelis šio amžiaus pradžioje Lietuvoje buvo gerai žinomas ir komentuojamas, nors neturėjo nei tiesioginių sekėjų, nei priešininkų. 1863 m. sukilimo Lietuvoje ideologai Z. Sierakauskas ir K. Kalinauskas perėmė tas G. Hegelio idėjas, kuriomis galima būtų pagrįsti sukilimo neišvengiamumą. Z. Sierakauskas manė, kad rytų tautoms būdingas misticizmas ir jos nesugeba filosofiškai apmąstyti savo problemų, todėl Rytų despotizmo dvasia priešinga laisvei. Filosofijai turi būti keliami praktiški uždaviniai, ji turi padėti sukurti naujus visuomeninius santykius. Daroma išvada, kad XIX a. pabaigoje susidomėjimas G. Hegeliu sumenko, jo filosofinė sistema Lietuvoje didesnės įtakos nepadarė, tačiau vystymosi idėja tvirtai įėjo į mūsų kultūrą ir buvo laikoma savaime suprantamu dalyku (J. Šliūpas, J. Adomaitis, V. Dembskis, S. Matulaitis).
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.