V. Leninas apie konstruktyvų pažinimo proceso pobūdį
-
Eugenijus Meškauskas
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5789
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vladimiras Leninas
pažinimo teorija
pažinimo procesas
atspindėjimas
praktinė veikla

Kaip cituoti

Meškauskas E. (1970). V. Leninas apie konstruktyvų pažinimo proceso pobūdį. Problemos, 6, 9-13. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5789

Santrauka

Straipsnyje aptariamos V. Lenino pažinimo teorijos idėjos, ypač jo atspindėjimo teorija. Teigiama, kad pažintiniai mąstymo proceso rezultatai dialektinio materializmo požiūriu yra ypatingi tikrovės atspindžiai. Savo visuomeniniu-istoriniu pobūdžiu jie kokybiškai skiriasi nuo grynai individualių ir struktūriškai pastovių jutiminių atspindžių. Tikrovės atspindėjimas čia peržengia siaurus individo sąmonės rėmus ir virsta nepabaigiamu kūrybiniu tikrovės protinio rekonstravimo procesu su istoriškai keičiamais konstravimo principais, pasirenkamais, remiantis šio proceso pažangos poreikiais ir praktinio tikrovės įsisavinimo galimybėmis. Mokslinės teorijos yra žmogaus kuriami idealūs tikrovės modeliai, atliekantieji jos atspindžių vaidmenį praktinio įsisavinimo rėmuose. Praktika yra objektyvus pažinimo proceso rezultatų teisingumo kriterijus. Daroma išvada, kad išryškindamas konstruktyvų pažinimo proceso pobūdį, V. Leninas praturtino materialistinę tikrovės atspindėjimo teoriją.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.