Formalioji loginė ir metodologinė mokslo teorijų kontrolė
-
Eugenijus Meškauskas
Publikuota 1989-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7137
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokslas
teorija
metodologija
dialektika
teorijų kontrolė

Kaip cituoti

Meškauskas E. (1989). Formalioji loginė ir metodologinė mokslo teorijų kontrolė. Problemos, 40, 45-50. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7137

Santrauka

Straipsnyje analizuojama formalioji loginė ir metodologinė mokslo teorijų turinio kontrolė. Teigiama, kad mokslo teorijų loginės kontrolės efektyvumas daug priklauso nuo jų teiginių ir vartojamųjų sąvokų turinio apibrėžtumo, tačiau pažinimo proceso istoriškumas ir pati tikrovės procesų prigimtis teleidžia operuoti tik santykiniu apibrėžtumu – dėl to loginė kontrolė gali būti tik iš dalies efektyvi. Formalioji loginė analizė yra teorijų vidinės kontrolės, o ne jų kūrimo įrankis, ji leidžia kontroliuoti teorijas tik jų diskretinio funkcionavimo aspektu. Būdama bendra vystymosi proceso teorija, dialektika atlieka ir mokslo teorijų metodologinės kontrolės funkcijas. Ji padeda išsiaiškinti, kokiu mastu tos teorijos apima vystymosi požiūrio taikymo tiriamiesiems objektams problematiką ir pagal tai nustatyti, kokio pobūdžio problemos dar spręstinos, toliau tuos objektus tyrinėjant. Metodologinė mokslo teorijų kontrolė ne tik neprieštarauja formaliajai loginei, bet ir yra su ja susijusi. Mokslo teorijų turinio santykinis apibrėžtumas ir atvirumas tolesniems tyrimams sudaro mokslo pažangos specifiką.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.