Dialektinės determinizmo sampratos metodologinė prasmė
-
Eugenijus Meškauskas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.32.6463
PDF

Reikšminiai žodžiai

Determinizmas
metodologija
vystymasis
priežastinis ryšys
marksizmas

Santrauka

Straipsnyje teigiama, kad determinizmo principas išreiškia objektyvų tikrovės reiškinių sąlygotumą ir tuo įprasmina jų mokslinį aiškinimą. Materialistinė filosofija determinizmą laiko pagrindiniu mokslo metodologijos principu. Istorinėje mokslo raidoje keitėsi pažiūra į reiškinių objektyvaus sąlygotumo pobūdį. Dialektinė determinizmo samprata atitinka šiuolaikinę mokslo raidos pakopą, kuriai būdingas vystymosi idėjos įsigalėjimas. Baigtinių daiktų pasaulio vaizdą keičia nepaliaujamų vystymosi procesų pasaulio vaizdas, kuriame struktūrinis bei rūšinis daiktų apibrėžimas tėra santykinio pobūdžio. Įsitvirtinus moksle visa ko vystymosi idėjai, pagrindiniu metodologiniu jo principu tampa visuotinio reiškinių ryšio principas: visiškas bet kokių reiškinių pažinimas yra tolygus jo vietos visuotinėje reiškinių sąveikoje išaiškinimui. Aptariami dinaminiai ir statistiniai mokslinio aiškinimo modeliai, galimybės ir tikrovės santykio problema. Mechanistinei determinizmo sampratai rūšinis reiškinių pasikartojimas yra nekvestionuojama išeities pozicija. Tikrovės procesų objektyvaus dėsningumo samprata išreiškia pagrindinį determinizmo principo metodologinio taikymo aspektą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.