Filosofija ir specialieji mokslai
-
Eugenijus Meškauskas
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6880
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokslas
gamtotyra
pažinimas
filosofijos statusas
metodologija

Kaip cituoti

Meškauskas E. (1998). Filosofija ir specialieji mokslai. Problemos, 54, 8-11. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6880

Santrauka

Straipsnyje aptariamas filosofijos santykis su specialiaisiais mokslais naujaisiais amžiais. Apžvelgiama santykio priešistorė senovės graikų filosofijoje. Potencialiai gamtotyrinę ir specifinę filosofinę gamtos sampratą skyrė jų taikoma metodologija. Senovės filosofija, įveikdama mitologinį pasaulėvaizdį, visų pirma vykdė gamtotyros funkcijas. Ji aiškino gamtos procesus kaip natūralią jos daiktų struktūros kaitą. Tuo ji padėjo plėtoti struktūrinio reiškinių aiškinimo principą, tapusį mokslinio gamtos procesų aiškinimo specifikos metodologine išraiška. Daugelis empirizmo krypties filosofinių srovių filosofijos santykį su gamtotyra laiko epistemologine mokslo teorijos problema. Apžvelgiamos šio santykio traktuotės fenomenologijoje, neokantizme, taip pat aptariamas filosofijos santykis su visuomenės mokslais. Daroma išvada, kad filosofijos santykio su specialiaisiais mokslais problema neturi vieningo, visiems priimtino sprendimo. Skirtingai negu specialieji mokslai, filosofija neturi akivaizdžių atramos taškų, tinkančių jos teorijos verifikavimui. Visa tai susiję su neišvengiamu pačios filosofijos pažintinio statuso sampratos konvencionalumu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.