Visuomenės raida kaip mokslinio tyrimo objektas
-
Eugenijus Meškauskas
Publikuota 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6232
PDF

Reikšminiai žodžiai

Visuomenė
istorija
materializmas
marksizmas
vystymasis

Kaip cituoti

Meškauskas E. (1978). Visuomenės raida kaip mokslinio tyrimo objektas. Problemos, 22, 71-74. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6232

Santrauka

Straipsnyje teigiama, kad materialistinė istorijos samprata yra viena pagrindinių teorinių prielaidų, iškeliančių vystymosi požiūrį iki šiuolaikinės mokslinės metodologijos principų. Visuomenės raidos, kaip materialaus vystymosi proceso, tyrimas reikalauja išspręsti metodologinę visuomenės materialiosios struktūros problemą. Ši problema virsta materialiųjų visuomenės santykių problema. Visuomenės santykio su gamta ir jos materialiosios struktūros specifikos išaiškinimas įgalina tinkamai kelti ir spręsti fundamentalią objektyvaus jos raidos tyrimo problemą – visuomenės egzistavimo gamtoje sąlygų ir jos materialiosios struktūros ryšio problemą. Mokslinis visuomenės raidos proceso tyrimas leidžia susieti bendrąjį sociologinį ir istoriografinį visuomenės istorijos tyrimo aspektus, jų nesutapatinant. Šis tyrimas yra tiesiogiai susijęs su aiškinimu ryšio tarp to proceso materialaus turinio ir konkrečiai istoriškai sąlygotų tikslingos žmonių veiklos formų bei jos ideologinių motyvų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.