Pratarmė
-
Romanas Plečkaitis
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5822
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos filosofija
Romanas Plečkaitis
Vilniaus universitetas
filosofijos istorija
nacionalinė filosofija

Kaip cituoti

Santrauka

Vilniuje 1971 m. kovo 5–6 dienomis buvo suorganizuota pirmoji tarprespublikinė mokslinė konferencija filosofijos ir visuomeninės minties istorijos Lietuvoje klausimams nagrinėti. Konferencijos data pasirinkta savotiško jubiliejaus – filosoiijos mokslo Lietuvos mokyklose 400-ųjų metinių proga. Konferencijoje buvo perskaityti 34 pranešimai. Be Lietuvos filosofų, konferencijoje dalyvavo svečių iš Maskvos, Minsko, Kijevo ir Lvovo. Rusų, baltarusių ir ukrainiečių filosofų tyrimai yra metodologiškai vertingi analizuojant Lietuvos filosofinės minties raidą. Savo ruožtu, lietuvių filosofų nuveikti darbai šioje srityje padeda tirti baltarusių bei ukrainiečių praeities filosofiją. Abipusės tyrimų reikšmės bei nacionalinių atskiros tautos filosofijos istorijos bruožų nušvietimui buvo skirtas ne vienas pranešimas.
PDF