400 metų filosofijos mokslui Lietuvos mokyklose
-
Romanas Plečkaitis
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5823
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos filosofija
scholastinė filosofija
logika
filosofijos istorija
Vilniaus universitetas

Kaip cituoti

Plečkaitis R. (1971). 400 metų filosofijos mokslui Lietuvos mokyklose. Problemos, 8, 7–11. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5823

Santrauka

Pranešimas skirtas filosofijos pradžios Lietuvoje nustatymui. Remiantis išlikusiais šaltiniais, 1571 metai laikomi filosofijos mokslų pradžia Lietuvos mokyklose. Teigiama, kad filosofija mūsų krašte atsirado feodalizmo laikotarpiu. Su filosofija pirmiausia susipažino tie Lietuvos bajorų sūnūs, kurie, nesant Lietuvoje aukštosios mokyklos, studijavo Centrinės ir Vakarų Europos universitetuose. Filosofijos mokslo atsiradimo Lietuvoje priežasčių reikia ieškoti tuometiniuose visuomeniniuose santykiuose. Vakarų Europoje kilęs reformacijos judėjimas, savo esme nukreiptas prieš feodalinį išnaudojimą bei Katalikų bažnyčią, rado atgarsį ir Lietuvoje. 1571 m. Vilniaus jėzuitų kolegijoje buvo įsteigtos filosofijos studijos – trejų metų filosofijos kursas. Filosofija mūsų krašto mokyklose atsirado kaip scholastinė filosofija, su visomis jos ydomis ir trūkumais. Vadovaujantis dialektine metodologija, reikia scholastinėje filosofijoje ieškoti problemų, turinčių realią reikšmę. Lietuvos mokyklose dėstoma logika buvo aukšto lygio: joje randame dabartinės logikos užuomazgų – teiginių logikos, loginių klasių, modalinės logikos, loginės sekos teorijos, semiotikos ir loginės semantikos problemų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.