Žvilgsnis į dorovės aiškinimų raidą
-
Edmundas Krakauskas
Publikuota 1983-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.29.6392
PDF

Reikšminiai žodžiai

Česlovas Kalenda
dorovė
elgesys
ideologija
visuomenė

Kaip cituoti

Krakauskas E. (1983). Žvilgsnis į dorovės aiškinimų raidą. Problemos, 29, 109-110. https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.29.6392

Santrauka

Recenzija skirta Česlovo Kalendos knygai „Dorovės samprata“. Pirmame skyriuje aprašomas dorovės atsiradimas pirmykščių žmonių gyvenimo sąlygomis. Knygos autorius skiria pirmykščius papročius ir dorovę, pastarąją laikydamas labiau išsivysčiusių žmonių elgesio reguliavimo būdu. Tai lėmė didesnis žmonių sąmoningumas, savarankiškumas, gebėjimas patiems spręsti ir atsakyti už savo poelgius. Pirmykštės dorovės turinį nulėmė visuomeninio pobūdžio vertybės: giminės narių solidarumas, kolektyvizacija. Aptariama dorovės samprata klasinėse visuomenėse. Pažymima, kad klasinės visuomenės narių materialios gyvenimo sąlygos lėmė ir jų tarpusavio santykių pobūdį. Keliamas dorovės pažangos klausimas, kurį autorius sieja su visuomenės pažanga ir teigia, kad dorovė padeda kurti ir įtvirtinti visuomeninius santykius. Paskutiniame skyriuje dorovė išdėstoma ideologinės kovos kontekste.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.