Metodologinė filosofijos paskirtis
-
Eugenijus Meškauskas
Publikuota 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7100
PDF

Reikšminiai žodžiai

Filosofijos paskirtis
metodologija
metafilosofija
problema
filosofijos istorija

Kaip cituoti

Meškauskas E. (1990). Metodologinė filosofijos paskirtis. Problemos, 42, 21-23. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7100

Santrauka

Straipsnyje aptariama metodologinė filosofijos paskirtis. Šis klausimas gali būti racionaliai sprendžiamas tik susiejant jį su filosofijos objekto problema. Filosofinių teorijų turinys gali būti analizuojamas dviem skirtingais aspektais: keliamų problemų sprendimo aspektu, aiškinant jo srovių specifiką, ir filosofinės problematikos kėlimo būdo, arba metodologiniu, aspektu. Šiuo atveju aiškinama nagrinėjamos srovės vieta filosofijos istorijoje, jos santykis su kitomis srovėmis filosofinės problematikos rutuliojimo srityje – taip išryškėja filosofijos metodologinė paskirtis. Doktrinų įvairovė šiuolaikinėje filosofijoje sąlygoja jos keliamų metodologinių idėjų fragmentiškumą ir jų vienašališką taikymą teoriniuose samprotavimuose. Pabrėžiamas visapusiškos filosofinės metodologijos teorijos reikalingumas, kuri integruotų visas įvairiais aspektais keliamas metodologines idėjas ir būtų laisva nuo bet kokių išankstinių doktrinų. Autorius siūlo priimti marksizmo požiūrį, tiesiogiai siejantį tokios teorijos plėtojimą su šiuolaikinės filosofijos objektu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.