Vartojančiųjų psichoaktyvias medžiagas mėginimų nusižudyti tipai
Straipsniai
Jurgita Rimkevičienė
Vilniaus universitetas
Danutė Gailienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2012.45.4
PDF

Reikšminiai žodžiai

mėginimas nusižudyti
savižudybės procesas
psichoaktyvios medžiagos
alkoholis
narkotikai

Kaip cituoti

Rimkevičienė J. ir Gailienė D. (2012) „Vartojančiųjų psichoaktyvias medžiagas mėginimų nusižudyti tipai“, Psichologija, 450, p. 55-69. doi: 10.15388/Psichol.2012.45.4.

Santrauka

Suicidologijoje stokojama duomenų apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo vaidmenį savižudybės procese bei impulsyvių ir neimpulsyvių mėginimų nusižudyti skirtumus. Šiame tyrime atlikta 15 vartojančių alkoholį arba narkotikus asmenų, per paskutinius metus mėginusių nusižudyti, kokybinių interviu teminė analizė. Tyrimas leido išskirti ne du, kaip aprašoma literatūroje, o tris mėginimų nusižudyti tipus, būdingus vartojantiems psichoaktyvias medžiagas: planuoti, neplanuoti ir mėginimai nusižudyti „aptemus sąmonei“, ir aprašyti visiems jiems būdingus bruožus. Nepaisant kai kurių ribotumų, šis tyrimas gali pasiūlyti vertingų įžvalgų vertinant vartojančių psichoaktyvias medžiagas asmenų suicidinę riziką.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.