Mokymosi negalios: skirtingi teoriniai požiūriai ir psichologinės pagalbos būdai
Psichologija praktikai
E. Rimkutė
M. Dovydaitienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2011.44.2544
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymosi negalia
girdėjimas ir klausymas
garsinis stimuliavimas
aukštieji garso dažniai
elektroninė ausis

Kaip cituoti

Rimkutė E. ir Dovydaitienė M. (2011) „Mokymosi negalios: skirtingi teoriniai požiūriai ir psichologinės pagalbos būdai“, Psichologija, 440, p. 118-133. doi: 10.15388/Psichol.2011.44.2544.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami kai kurie metodologiniai mokymosi negalių tyrimo ir koregavimo klausimai. Siekiant išryškinti bendriausius šios problemos sprendimo principus gretinama analitinė ir holistinė mokslinio pažinimo prieiga. Moderniojoje akademinėje psichologijoje vyraujanti analitinė prieiga reiškiasi įsitikinimu, kad sudėtingą reiškinį galima pažinti jį skaidant dalimis, aiškinantis jų tarpusavio ryšius ir kaupiant empiriškai patikrinamus faktus. Ši tendencija būdinga gausiai ir įvairiai mokymosi negalias nagrinėjančiai ir jų koregavimo būdus siūlančiai ir vertinančiai literatūrai, tačiau kol kas bendros koncepcijos šiuo klausimu nėra. Straipsnyje plačiau pristatoma holistinei prieigai atstovaujančio prancūzų audiopsichofonologo Alfredo Tomatiso teorinis požiūris ir juo grindžiamas mokymosi negalių įveikos būdas. Teigdamas, kad mokymosi negalios yra komunikavimo problema, pasireiškianti kaip klausymo sutrikimas, jis siūlo originalų teisingo klausymo atkūrimo būdą, kurį, kaip Tomatiso metodiką, žino ir taiko daugelis psichologinės pagalbos įstaigų visame pasaulyje. Skirtingai nuo praktikų, akademinė psichologija susidomėjimo A. Tomatiso idėjomis nerodo, tad ir diskusija šiuo klausimu nevyksta. Todėl ir straipsnyje keltas klausimas apie mokymosi negalių problemos sprendimo galimybes lieka atviras.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.