Išgyvenusiųjų politines represijas potrauminės simptomatikos ir trauminės patirties, demografinių, somatinių veiksnių bei vidinės darnos sąsajos
Turinys
Evaldas Kazlauskas
Danutė Gailienė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2005..4328
PDF

Reikšminiai žodžiai

trauma
politinės represijos
potrauminis stresas
rizikos veiksniai
ilgalaikiai padariniai

Kaip cituoti

Kazlauskas E., & Gailienė D. (2005). Išgyvenusiųjų politines represijas potrauminės simptomatikos ir trauminės patirties, demografinių, somatinių veiksnių bei vidinės darnos sąsajos. Psichologija, 32, 46-59. https://doi.org/10.15388/Psichol.2005.4328

Santrauka

Tyrime dalyvavo 724 buvę politiniai kaliniai, nukentėję nuo komunistinių represijų. Potrauminė simptomatika buvo matuojama Traumos simptomų klausimynu (TSK-35). Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant hierarchinę daugialypę regresiją. Potrauminę simptomatiką geriausiai prognozavo: traumų, patirtų per visą gyvenimą, kiekis, vidinė darna, sutuoktinio mirtis, lytis, sveikatos pablogėjimas po represijų ir dabartinės sveikatos siejimas su represijų patirtimi. Galutinė regresijos lygtis paaiškino 43,7 proc. traumos simptomų klausimyno rezultatų variacijos. Tyrimo rezultatai patvirtino traumų psichologijos teorinį teiginį, kad traumos intensyvumas geriausiai paaiškina jos psichologinius padarinius, tačiau tyrimas taip pat parodė, kad prognozuojant potrauminę simptomatiką būtina atsižvelgti į daugiau veiksnių.



PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>