Objektyvusis tarmiškumas: požymiai ir vertė
Lingvistikos tyrimai
Daiva Aliūkaitė
Vilnius University
https://orcid.org/0000-0002-4275-9512
Publikuota 2019-04-23
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.05
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

perceptyvioji dialektologija
objektyvusis tarmiškumas
tarmės artefaktas
bendrinė kalba perceptual dialectology
objective dialecticity
dialect artefact
Standard Language

Kaip cituoti

Aliūkaitė, D. (tran.) (2019) “Objektyvusis tarmiškumas: požymiai ir vertė”, Respectus Philologicus, 35(40), pp. 63–91. doi:10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.05.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje plėtojamas perceptyviosios dialektologijos diskursas – svarstomas objektyviojo tarmiškumo klausimas. Siekis svarstyti objektyviojo tarmiškumo, kaip tarmėtyrinio parametro, klausimą iš esmės yra siekis identifikuoti tas kalbines tarmės artefakto charakteristikas, kurios skiria šį artefaktą nuo kitų stebėjimo artefaktų paprastojo kalbos bendruomenės nario požiūriu. Taigi straipsnyje, remiantis kalbinių nuostatų ir variantų percepcijos duomenimis, plėtojamas iliustruojamasis diskursas, atskleidžiąs objektyviojo tarmiškumo požymius ir vertę iš paprastojo lietuvių kalbos bendruomenės nario perspektyvos.

Iš tyrimo duomenų išaiškėja, kad paprastųjų kalbos bendruomenės narių objektyviojo tarmiškumo bruožų sistema aprėpia ir skiriamuosius (pirminius), ir būdinguosius (antrinius), ir blankiuosius (tretinius) tarminius požymius. Tik dažnesni, intensyvesni antrinių (būdingųjų) ir tretinių (blankiųjų) požymių iškilumai horizontaliajame regioninio kalbos variantiškumo kontinuume lemia, kad paprastieji kalbos bendruomenės nariai (re)konstruoja tarmės artefaktą būtent iš pastarųjų.

PDF
HTML