Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: ‚emic‘ naratyvo kūrėjo perspektyva
Lingvistikos tyrimai
Daiva Aliūkaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-10-19
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.59
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

tarmiškumo tvarumas
emic naratyvas
paprastasis kalbos bendruomenės narys
perceptyvioji dialektologija
miestas

Kaip cituoti

Aliūkaitė D. (2020) „Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: ‚emic‘ naratyvo kūrėjo perspektyva“, Respectus Philologicus, (38 (43), p. 85-100. doi: 10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.59.

Santrauka

 Straipsnyje plėtojamas tarmėtyrinis diskursas, skirtas tarmiškumo tvarumui didmiestyje interpretuoti. Pristatomo tyrimo tikslas – atliekant emic, t. y. paprastojo kalbos bendruomenės nario, naratyvo analizę, įvertinti tarmiškumo tvarumą didmiestyje. Didmiesčių zonose sutrinka natūralus horizontalusis kalbos kontinuumas, vadinasi, iš etic, kitaip – tyrėjo, perspektyvos (gali būti) keliami skirtingų regioninių variantų koegzistavo, konkuravimo, niveliavimosi ir pan. klausimai. O vertinant emic perspektyvą ir metodologinį inventorių šiai perspektyvai rastis, iš esmės yra kalbama apie tarmiškumo sąlygų identifikavimą. Emic naratyvas, kitaip – aš manau, kad … naratyvas, konstruojamas iš perceptyviosios dialektologijos tyrimo, atlikto trijuose Lietuvos didmiesčiuose, medžiagos, suteikia žinių tarmiškumo projekcijoms čia ir dabar, o iš dalies ir ateityje modeliuoti. Svarstant tarmiškumo tvarumo klausimą, straipsnyje susitelkiama į konstruojamo emic naratyvo dalis, aprėpiančias kalbinio elgesio refleksiją, taip pat kalbinės aplinkos vertinimą, apriorines kalbines nuostatas dėl tarminių kodų vartosenos.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.