Antroponimy męskie parafii Bieliny w świetle ksiąg parafialnych z lat 1850–1900
Lingvistikos tyrimai
Ewa Sikora
Jan Kochanowski University in Kielce
Publikuota 2017-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2017.32.37.15
PDF

Reikšminiai žodžiai

nazwiska
klasyfikacja onomastyczna
motywacja

Kaip cituoti

Sikora E. (2017) „Antroponimy męskie parafii Bieliny w świetle ksiąg parafialnych z lat 1850–1900“, Respectus Philologicus, 32(37), p. 150-161. doi: 10.15388/RESPECTUS.2017.32.37.15.

Santrauka

Celem artykułu jest analiza onomastyczna nazwisk męskich odnotowanych w dokumentach kościelnych parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bielinach (powstała w 1637 r.), pochodzących z drugiej połowy XIX wieku. Analizie poddanych zostało 564 nazwisk męskich. W celu dokonania klasyfikacji wykorzystany został podział nazwisk Stanisława Rosponda na nazwy derywowane i niederywowane. Najbardziej produktywną grupą okazały się nazwiska derywowane, które powstały przez wykorzystanie różnorodnych sufiksów nazwotwórczych. Wśród nich najliczniejsze są antroponimy zakończone formantem z elementem sufiksalnym -ski, utworzone od nazw miejscowych i imion. Wśród nazwisk niederywowanych przeważają nazwiska odapelatywne, powstałe od różnorodnych nazw pospolitych, takich jak nazwy zawodów, cechy fizyczne i osobowościowe, nazwy kojarzone z przyrodą, pokarmami, abstrakcjami, wytworami ręki ludzkiej, substancje i minerały, miejsca, ubrania. W omawianym materiale można zaobserwować zróżnicowanie leksykalne nazwisk.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.