Językowo­kulturowa motywacja mazowieckich chrematonimów funeralnych
Lingvistikos tyrimai
Ewa Sikora
Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Publikuota 2016-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.08
PDF

Reikšminiai žodžiai

chrematonimy
motywacja
konotacja
analiza semantyczna chrematonyms
motivation
connotation
semantic
analysis

Kaip cituoti

Sikora, E. (tran.) (2016) “Językowo­kulturowa motywacja mazowieckich chrematonimów funeralnych”, Respectus Philologicus, 30(35), pp. 74–83. doi:10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.08.

Santrauka

Celem artykułu jest analiza semantyczna nazw zakładów pogrzebowych pochodzących z terenu województwa mazowieckiego. Materiał onomastyczny liczy 88 chrematonimów zaczerpniętych z internetowego katalogu „Panorama firm”. Analizowane nazwy zakładów pogrzebowych zaklasyfikowane zostały do 7 głównych grup znaczeniowych. Spośród nich największą popularnością cieszą się nazwy powstałe od antroponimów, mające w członie głównym nazwisko właściciela firmy. Niezwykle popularne są również nazwy zakładów pogrzebowych zaczerpnięte z mitologii greckiej, rzymskiej i egipskiej. Podobnie jest z nazwami wywodzącymi się z terminologii biblijnej, w których czytelne są odwołania do postaci i miejsc z Pisma Świętego. Mniej liczne są nazwy anglojęzyczne, o silnej mocy konotacyjnej związanej ze śmiercią, zbawieniem lub nawiązujące do atrybutów pogrzebu. Najuboższą grupę omawianych chrematonimów stanowią te, utworzone od nazw roślin. Zebrane nazwy kryją w sobie wiele emocji, m.in. ból, samotność, nostalgię. Motywacje nadawania nazw zakładom pogrzebowym są wielorakie. Głównym celem jest zastosowanie odpowiedniego chwytu reklamowego w postaci nazwy, która przyciągnie uwagę odbiorcy.

PDF