Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos
Straipsniai
Eglė Gabrėnaitė
Vilnius University
Publikuota 2016-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.03
PDF

Reikšminiai žodžiai

politinė retorika
politinis komentaras
argumentavimas

Kaip cituoti

Gabrėnaitė E. (2016) „Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos“, Respectus Philologicus, 29(34), p. 25-32. doi: 10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.03.

Santrauka

Politiniu komentaru vadinamas vertinamasis publicistikos žanras, kurio pagrindinis požymis – subjektyvios nuomonės raiška siekiant paaiškinti politinį reiškinį ir jį įvertinti. Žvelgiant iš retorikos mokslo pozicijų, svarbiausias yra komentaro argumentacinis lygmuo – paveikus autoriaus teiginių pagrindimas, kurio formos gali būti įvairiausios: nuo argumentuoto samprotavimo ir svarstymo, priartinančio komentarą prie analitinių žanrų, iki manipuliatyvios eristinės argumentacijos vartojimo. Straipsnyje analizuojami vis gausiau socialiniuose tinkluose skelbiami politikos apžvalgininkų komentarai, kurie savitai išsiskiria iš spausdintos ir elektroninės žiniasklaidos leidiniuose publikuojamų komentarų: struktūros požiūriu jie yra pernelyg fragmentuoti, kad galėtų būti tapatinami su tradiciniu komentaru; nuo naujojo internetinių komentarų žanro skiriasi tuo, kad labai dažnai patys yra daugiakryptės interaktyvios refleksijos produktas, kurio turinio ir raiškos formos yra nulemtos specifinių komunikavimo aplinkybių. Politinis komentaras tiriamas kaip politinės retorikos raiškos forma, siekiant identifikuoti ir išskleisti politinio komentaro pokyčius bei nusakyti juos inspiruojančius veiksnius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.