Respectus Philologicus, 2009 Nr. 16 (21) A
Straipsniai
Gabija Bankauskaitė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2009-10-25
https://doi.org/10.15388/Respectus.2009.21a
PDF

Kaip cituoti

Bankauskaitė G. (2009) „Respectus Philologicus, 2009 Nr. 16 (21) A“, Respectus Philologicus, (16-25), p. 1-238. doi: 10.15388/Respectus.2009.21a.

Santrauka

TURINYS / SPIS TREŚCI

I. DISKURSAS: GENERAVIMO, SUVOKIMO IR POVEIKIO TYRIMO PROBLEMOS
Agnieszka Miksza (Lenkija). The Politics of Reading and Writing. Jeanette Winterson’s Dialogue with Herself and the Reader... 11
Olga Glebova (Lenkija). Recontextualisation as an Interpretive Strategy in Contemporary Novelistic Discourse ... 19
Wojciech Majka (Lenkija).Understanding as Context for Disclosure ... 30
Jurgita Vaičenonienė (Lietuva). Cultural Translation and Linguistic Metaphor: A Case Study of Verbal Metaphor Translation ... 38
Regina Koženiauskienė (Lietuva). Manipuliavimas antraštėmis: teksto ir konteksto opozicija...50
Erika Rimkutė, Neringa Pakalnytė (Lietuva). Socialinių reklamų tematika ir kalbinės ypatybės... 57
Dovilė Vengalienė (Lietuva). The Cultural Aspects of Auto-Ironic Blends Referring to Lithuania and America in News Headlines ... 73
Solveiga Sušinskienė (Lietuva). Nominalization as a Micro-Structural Item of English Scientific Discourse ...84

II. MENINIS TEKSTAS: INTERPRETAVIMO GALIMYBĖS
Ugnius Keturakis (Lietuva). Du keliai į moderniąją nacionalinę kultūrą: V. Kudirka ir J. Baltrušaitis... 93
Marek Smoluk (Lenkija). The English Royal Court through the Eyes of Erasmus ... 105
Ingrida Žindžiuvienė (Lietuva). Location and Space in Don Delillo’s Cosmopolis and Antanas Škėma’s Balta drobulė ... 112

III. ŠIUOLAIKINIAI LIETUVIŲ KALBOTYROS TYRIMAI: LINGVISTINĖS IR EKSTRALINGVISTINĖS PROBLEMOS
Jonas Andrijauskas, Lina Bačiūnaitė-Lužinienė, Vytas Kriščiūnas (Lietuva). The Employment of New Technologies in Diachronic Toponymy ... 123
Saulė Juzelėnienė, Giedrė Baranauskaitė (Lietuva). Judėjimo ore semantinės grupės raiška ...135
Robertas Kudirka (Lietuva). Lietuvių bendrinės kalbos kirčiuotų ilgųjų ir trumpųjų balsių formantinė struktūra... 141
Jurga Kerevičienė (Lietuva). Dativus iudicantis in Lithuanian and its Equivalents in English ... 153
Daiva Aliūkaitė (Lietuva). Bendrinės kalbos vaizdiniai: kvazistandarto problema... 160
Nijolė Tuomienė (Lietuva). Periferinės Ramaškonių šnektos a, ia kamienų daiktavardžių linksniavimas. ...188
Rima Bacevičiūtė (Lietuva). Instrumentinio garsų tyrimo kryptys ir problemos lietuvių dialektologijoje... 202

IV. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA
Birutė Briaukienė (Lietuva). „Lietuviškai gramatikėlei“ — 110 metų... 216
Daiva Aliūkaitė, Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (Lietuva). Jaunųjų Lietuvos tyrėjų lituanistų mokslinis sambrūzdis — VU KHF jubiliejinių renginių dalis ... 221

V. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS ... 226
Vi. MŪSŲ AUTORIAI ... 234

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.