Rinkimų programos kaip politinės retorikos žanras
Lingvistikos tyrimai
Skirmantė Biržietienė
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas
https://orcid.org/0000-0002-3661-2100
Eglė Gabrėnaitė
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas
https://orcid.org/0000-0002-4904-0148
Publikuota 2021-04-23
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.76
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

politinė retorika
rinkimų programa
invencija
dispozicija
elokucija

Kaip cituoti

Biržietienė S. ir Gabrėnaitė E. (2021) „Rinkimų programos kaip politinės retorikos žanras“, Respectus Philologicus, (39 (44), p. 46-57. doi: 10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.76.

Santrauka

 Politinės rinkimų programos yra agitacinio pobūdžio leidinys, kurio paskirtis – pateikti politikos veikėjo politines nuostatas ir paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose. Rinkimų programa iliustruoja politiko santykį su rinkėjais, ji yra politinės komunikacijos elementas, politikos veikėjo įvaizdžio dalis. Straipsnyje analizuojama rinkimų programų, paskelbtų prieš Seimo, Europos Parlamento, Savivaldybių tarybų rinkimus (2014–2019 m.), retorika. Siekiama nustatyti ir išskleisti būdinguosius retorinius dėmenis, leisiančius charakterizuoti politines rinkimų programas kaip specifinį politinės retorikos žanrą: invenciniame lygmenyje retorinių strategijų tyrimas apima retorinės argumentacijos, politikos veikėjo ir rinkėjo santykio analizę; dispoziciniame diskurso lygmenyje analizuojama programų kompozicija; elokuciniame lygmenyje tiriama diskurso kalbinės raiškos specifika. Retorinis diskurso tyrimas atskleidė, kad daugeliu atveju rinkimų programa funkcionuoja kaip politikos veikėjo įvaizdžio kūrimo priemonė, oponentų diskreditavimo ir populistinių pažadų sklaidos įrankis.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.