Pacientų, gydomų narkotiniais medikamentais, slaugos ypatumai
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2017 Nr. 3 (243)
Mokslinis straipsnis
Tatjana Jermolajava
Utenos kolegija
Žaneta Valiulienė
Utenos kolegijos; VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Publikuota 2020-08-31
PDF

Reikšminiai žodžiai

narkotiniai medikamentai
pacientas
slaugos ypatumai

Kaip cituoti

Jermolajava T. ir Valiulienė Žaneta (2020) „Pacientų, gydomų narkotiniais medikamentais, slaugos ypatumai“, Slauga. Mokslas ir praktika, (3 (243), p. 4-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19373 (žiūrėta: 24sausio2022).

Santrauka

Narkotiniai medikamentai jau ilgą laiką plačiai vartojami ūminiam ir onkologiniam skausmui gydyti, taip pat šiandien jie vis dažniau vartojami ir neonkologiniams skausmams gydyti bei pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis. Pacientų, gydomų narkotinėmis medžiagomis slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose, slaugos ypatumai nėra gerai ištirti. Sergamumui didėjant, daugėja medicinos personalo bei pacientų bendravimo problemų ir tai skatina netinkamą slaugą ir pagalbą žmonėms, kuriems ji reikalinga. Tyrimas buvo atliktas 2015 m. spalio 12–19 d. Prieš tyrimą buvo gautas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės leidimas. Tiriamieji – 24 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės slaugytojos, kurios slaugo pacientus, gydomus narkotiniais medikamentais. Rezultatai parodė, kad slaugytojų, dirbančių palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, žinios apie narkotinius medikamentus yra pakankamos. Šio tyrimo dalyviai informaciją apie narkotinių medikamentų vartojimą gydymo tikslams daugiausiai gauna konferencijose, seminaruose ir iš medicininės literatūros. Dažniausiai nurodomi pacientų nusiskundimai, vartojant narkotinius analgetikus, yra neurotoksinis poveikis, skausmas, vidurių užkietėjimas, analgetinių medikamentų menkas poveikis, pykinimas ir vėmimas, ir tik maža dalis nurodo fizinį pripratimą. Nustatyta, kad ir kvėpavimo gyvybinės veiklos atveju slaugytojų pagalba pacientams yra reikalinga. Galima teigti, jog kiekvieno paciento slauga turi būti individualizuota, nuolat koreguojama pagal paciento, gydomo narkotiniais medikamentais, tuo metu esamą slaugos poreikį.

PDF