Plaučių tuberkulioze sergančių pacientų informuotumas apie savo ligą jų žinių ir savijautos kontekste
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2018 Nr. 3 (255)
Mokslinis straipsnis
Indrė Metrikytė
Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas
Vitalija Gerikienė
Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas
Publikuota 2020-09-23
PDF

Reikšminiai žodžiai

tuberkuliozė
sergančiųjų žinios
savijauta

Kaip cituoti

Metrikytė I. ir Gerikienė V. (2020) „Plaučių tuberkulioze sergančių pacientų informuotumas apie savo ligą jų žinių ir savijautos kontekste“, Slauga. Mokslas ir praktika, (3 (255), p. 4-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19785 (žiūrėta: 17sausio2022).

Santrauka

Tyrimo tikslas – atskleisti tuberkulioze sergančių pacientų žinias apie savo ligą ir jų savijautą šios ligos kontekste.

Atliktas kiekybinis tyrimas, anoniminė anketinė apklausa. Tyrimas vyko VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje. Apklausti 59 pacientai. Duomenų analizei tiko 40 anketų. Gauti duomenys buvo analizuojami SPSS17 statistine programa. Reikšmingumo lygmeniui (p) apskaičiuoti buvo taikomas Chi kvadrato kriterijus. Požymio skirtumai laikyti statistiškai reikšmingi, kai p ≤ 0,05.

Dauguma tyrime dalyvavusių pacientų žino tuberkuliozės ir DOTS paaiškinimus, ligos sukėlėjus ir užsikrėtimo būdus, ligos simptomus ir dažniausius diagnostinius tyrimus. Tiriamieji dažniausiai kasdien jaučia stiprų kosulį, silpnumą ir nuovargį. Pusė apklaustųjų, sirgdami šia liga, jaučiasi blogai, o kita pusė susigyvena su liga. Respondentų susigyvenimas su savo liga siejasi su jų šeimine padėtimi (p < 0,05). Vedę (arba ištekėjusios) respondentai dažniau susitaiko su liga nei nevedę (arba ištekėjusios) ar išsiskyrę (p < 0,05). Daugiausia artimųjų psichologinės pagalbos sulaukia tie respondentai, kurie savo žinias vertino patenkinamai ir kuriems trūksta žinių, nei tie, kurie savo žinias vertino gerai (p < 0,05). Respondentų nuomone, slaugytojai daugiau informacijos apie ligą suteikia moterims nei vyrams (p < 0,05).

PDF