Plaučių tuberkulioze sergančių pacientų slaugos problemos ir slaugytojų vaidmuo jas sprendžiant
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2018 Nr. 10 (262)
Mokslinis straipsnis
Vitalija Gerikienė
Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas; Klaipėdos valstybinė kolegija, Sveikatos mokslų fakultetas
Indrė Metrikytė
Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas
Publikuota 2020-09-30
PDF

Reikšminiai žodžiai

tuberkuliozė
slaugos problemos
slaugytojo vaidmuo

Kaip cituoti

Gerikienė V. ir Metrikytė I. (2020) „Plaučių tuberkulioze sergančių pacientų slaugos problemos ir slaugytojų vaidmuo jas sprendžiant“, Slauga. Mokslas ir praktika, (10 (262), p. 8-12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20028 (žiūrėta: 9rugpjūčio2022).

Santrauka

Tyrimo tikslas – išanalizuoti plaučių tuberkulioze sergančių pacientų slaugos problemas ir slaugytojų vaidmenį jas sprendžiant.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu su 7 bendrosios praktikos slaugytojomis, slaugančiomis tuberkulioze sergančius pacientus ne mažiau nei 10 metų. Interviu klausimyną sudarė 16 atviro tipo klausimų. Taikant kokybinės turinio analizės metodą, interviu metu gauti duomenys suskirstyti į kategorijas ir subkategorijas, pagrindžiant jas tyrimo dalyvių išsakytais teiginiais.

Tyrimo išvados. Tyrime dalyvavusios bendrosios praktikos slaugytojos nurodė, kad sergantieji susiduria su fizinėmis slaugos problemomis (netinkama mityba, fizinis išsekimas, gydymo režimo nesilaikymas ir kt.), socialinėmis (bedarbystė, riboti bendravimo įgūdžiai ir kt.) ir psichologinėmis problemomis (baimė, neviltis, pyktis). Tyrimo dalyvės pacientus moko ligos prevencijos ir mitybos įpročių, vykdo gydytojų paskyrimus, skatina pacientus gydytis. Sergantiesiems psichologinė pagalba teikiama nepakankamai.

PDF