Nuotolinis mokymas – galimybė tobulinti profesines kompetencijas
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr. 9 (285)
Sklaida
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
Publikuota 2020-09-28
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuotoliniai mokymai

Kaip cituoti

kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Nuotolinis mokymas – galimybė tobulinti profesines kompetencijas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(9 (285), p. 18-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19919 (žiūrėta: 29rugsėjo2022).

Santrauka

Mokymas vis dažniau suprantamas kaip nuolat vykstantis procesas, patirtis, nenutrūkstamai vykstanti visą asmens gyvenimą. Lietuvos švietimo srities strateginiuose dokumentuose pabrėžiama būtinybė plėtoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemas, nuolatos didinant mokymosi įvairovę ir prieinamumą gyventojams [1]. Formuojant suaugusiųjų švietimo politiką, susiduriama su viena aktualiausių šių dienų problemų – mokymosi pasiūlos ir paklausos suderinimas. Dažnai keliami klausimai: ar norintieji mokytis randa jiems tinkamas, prieinamas, poreikius tenkinančias mokymo paslaugas, ar jiems suteikiama pakankamai reikalingų žinių turimoms kompetencijoms tobulinti [2].

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>